Oferta

oferta1

OCHRONA OSÓB I MIENIA
Specjalizujemy się w ochronie: osób, wycieczek turystycznych, grup sportowych i artystycznych, zjazdów towarzyskich i naukowych, imprez naukowych, itp.
Nasi agenci ochrony:

  • posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • dopuszczenie do realizacji zadań ochrony z bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego
  • posiadają sprawdzone predyspozycje do wykonywania zawodu pracownika ochrony
  • posiadają nienaganną prezencję, maniery i są bardzo dyskretni
  • komunikują się w językach obcych
  • są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Do ochrony wycieczek młodzieżowych kierujemy pracowników posiadających oprócz wymienionych powyżej cech, także przygotowanie pedagogiczne

Noferta2

OCHRONA OBIEKTÓW
Zajmujemy się ponadto ochroną luksusowych obiektów mieszkalnych i handlowych oraz dużych imprez handlowo-wystawienniczych, jak np. targi. Praca taka wymaga oprócz bardzo dobrego przygotowania zawodowego dobrej prezencji i odpowiedzialności za tworzenie jak najlepszego wizerunku naszego kontrahenta i naszej firmy. Dlatego doborowi pracowników poświęcamy wiele uwagi, tworząc bardzo wysokie standardy. Pracowników wybieramy, nie zatrudniamy ludzi „z przypadku”.
ofert3

OCHRONA SZKÓŁ I ŚRODOWISK MŁODZIEŻOWYCH
Świadczymy usługi w zakresie ochrony szkół, schronisk młodzieżowych, wycieczek szkolnych. Pracownicy kierowani do takich zadań, oprócz niezbędnych kwalifikacji zawodowych mogą także posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne ułatwiające pracę z młodzieżą.
9999

ODNAJDYWANIE KREWNYCH, ZNAJOMYCH ORAZ DOKUMENTÓW
Integralną dziedziną naszej działalności jest wykonywanie usług, najczęściej na zlecenie kontrahentów zagranicznych, poszukiwania dokumentów dotyczących pochodzenia (metryki urodzenia, dokumenty stanu cywilnego itp.), poszukiwanie znajomych i rodzin po utracie kontaktu z nimi lub pozostawionych w kraju, ustalanie spadkobierców oraz inne, nietypowe ustalenia.
Nie zajmujemy się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz uciekinierów z domów rodzinnych.